Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Obsah

Licenční smlouva:

Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu (§ 2358 NOZ).

Z uvedeného lze vyvodit tři základní znaky licenční smlouvy, a to:

  • určení předmětu duševního vlastnictví,

  • projev vůle poskytovatele poskytnout nabyvateli oprávnění k využívání duševního vlastnictví,

  • ujednání o odměně, ke které však dojít ve výsledku nemusí.

Forma smlouvy

Licenční smlouva vyžaduje písemnou formu pouze v případě, poskytuje-li se licence výhradní nebo má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu. V ostatních případech může být licenční smlouva uzavřena i jinou formou, např. ústně či konkludentně. Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám až zápisem do tohoto seznamu.