Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • Deutsch
  • English

Obsah

Licenční smlouva:

Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu (§ 2358 NOZ).

Z uvedeného lze vyvodit tři základní znaky licenční smlouvy, a to:

  • určení předmětu duševního vlastnictví,

  • projev vůle poskytovatele poskytnout nabyvateli oprávnění k využívání duševního vlastnictví,

  • ujednání o odměně, ke které však dojít ve výsledku nemusí.

Forma smlouvy

Licenční smlouva vyžaduje písemnou formu pouze v případě, poskytuje-li se licence výhradní nebo má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu. V ostatních případech může být licenční smlouva uzavřena i jinou formou, např. ústně či konkludentně. Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči třetím osobám až zápisem do tohoto seznamu.